วัน: 20 กันยายน 2021

Interesting one-story concrete house
บ้านปูนชั้นเดียว ที่น่าสนใจ เป็นอีกหนึ่งลักษณะบ้านที่คน […]