วัน: 11 ตุลาคม 2021

Get to know the ancient Panya style house.
รู้จักกับ บ้านทรงปั้นหยาโบราณ เป็นทรงหลังคาบ้านที่ได้รั […]