วัน: 27 เมษายน 2023

บ้านชั้นเดียว สไตล์โมเดิล
บ้านชั้นเดียว สไตล์โมเดิล บ้านสไตล์โมเดิร์นเป็นการก่อสร้าง ที่ได้รับอิทธิพลมาจาก ช่วงยุคปฏิวัติ อุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18 โดยในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนให้ความสำคัญ