วัน: 25 กรกฎาคม 2023

ที่เที่ยวปราณบุรี
ที่เที่ยวปราณบุรี หนึ่งในอำเภอของ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งติดกับอ่าวไทย มีทะเลใกล้กรุงเทพที่สวยงาม เงียบ สงบ และมีทิวทัศน์งดงาม