วัน: 23 สิงหาคม 2023

ฮวงจุ้ย ห้องนอน
ฮวงจุ้ย ห้องนอน ห้องนอนคือพื้นที่ ที่สามารถบ่งบอกได้ ถึงความเป็นตัวเองได้ดีที่สุด เป็นพื้นที่ที่สามารถแสดงออกถึงความรู้สึกได้มากที่สุด